Ämnesdisposition

 • Brandsäkerhet i vården

  Brandsäker kunskap är särskilt viktigt i vården där personalen måste vara beredd att utrymma vårdtagare som inte klarar av det själva.

  Vår webbutbildning Brandsäkerhet i vården ger dig grundläggande kunskaper i brandsäkerhet - för dig själv och andra.

  När en brand uppstår kan det gå väldigt fort, och den livsfarliga röken sprids snabbt. Då är det viktigt att veta hur man ska agera på ett säkert sätt. Vad händer när brand utbryter i vårdmiljöer? Vad behöver man tänka på för att få patienter i säkerhet? Hur utrymmer man sig själv och andra på ett säkert sätt? Utbildningen ger svaren.  

  I utbildningen beskrivs även byggnadens brandskydd samt hur man släcker en brand med släckutrustning. Personalen lär sig också hur man kan förebygga brand.

  Flera fall tas också upp från verkligheten, där personal på sjukhus runtom i Sverige berättar om hur de agerade när det började brinna hos dem.

  Klicka här för att starta webbutbildningen!


  Denna version av utbildningen är avsedd för enskilt bruk. Är du som arbetsgivare intresserad av att få
  statistik och uppföljning på denna utbildning, kontakta Jakob Sandlund för ytterligare information.