Ämnesdisposition

  • Om Brandskyddsbanken

    Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform, där vi erbjuder brandsäker kunskap i ett digitalt och användarvänligt format. Här finns våra webbutbildningar, konceptutbildningar, Filmbanken och annat digitalt material samlat och tillgängligt. Är du intresserad av att veta mer kan du gå in på Brandskyddsföreningens hemsida.