Ämnesdisposition

 • Webbutbildning

  Har ditt företag behov av utbildning i brandsäkerhet, men har svårt att få till utbildningstillfällen? Då heter lösningen webbutbildning! Med webbutbildningar är det enkelt och effektivt att utbilda små och stora grupper medarbetare och säkerhetsansvariga.

  Hur fungerar en webbutbildning?

  Webbutbildningar är kostnadseffektiva eftersom det går att genomföra när som helst och var som helst så länge deltagarna har tillgång till en dator. Lokaler, resor och långa uppehåll är inte nödvändigt. Allt är paketerat och det finns ingen övre gräns för antal deltagare.

  Du som är personalansvarig kan få statistik som visar vilka anställda som genomfört utbildningen och om de har blivit godkända i de tillhörande kunskapstesten. Utbildningarna kan placeras i vår utbildningsplattform på www.brandskyddsbanken.se om ni inte har någon egen plattform att placera utbildningen i.

  Här på Brandskyddsbanken finns vår gratisutbildning Brandsäkerhet i hemmet tillgänglig för alla boenden i Sverige. Den hittar du här!

  Vår webbutbildning Grundläggande brandsäkerhet vänder sig till företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet. I utbildningen går vi igenom vad som utgör det byggnadstekniska brandskyddet i olika verksamheter, hur du bör agera vid bränders uppkomst samt information om hur du kan upptäcka brandrisker och hur du kan förebygga dem. Klicka här för att läsa mer.

  För dig som är ansvarig för brandskyddsarbetet eller behöver veta mer om hur arbetet ska organiseras och dokumenteras finns vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Vi presenterar Brandskyddsföreningens modell för att utforma det systematiska arbetet, vilka steg som ingår för att fullfölja det och hur du kan verkställa detta för just din verksamhet. Klicka här för att läsa mer.

  Utbildningen i egenkontroll vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Vi ger exempel på hur kontroller går till, varför de är viktiga och brandskyddskontrollantens roll i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Klicka här för att läsa mer.

  Vi har även en utbildning för styrelsen i en bostadsrättsförening samt vår gratisutbildning Brandsäkerhet i hemmet.

   Webbutbildningarna går att beställa via Brandskyddsföreningens hemsida.