Ämnesdisposition

 • Webbutbildning

  Har ni behov av utbildning i brandsäkerhet, men har svårt att få till utbildningstillfällen? Då heter lösningen webbutbildning! Med webbutbildningar är det enkelt och effektivt att utbilda små till stora grupper medarbetare och säkerhetsansvariga.

  Hur kan webbutbildning passa dig och hur fungerar det?

  Webbutbildningar är kostnadseffektiva eftersom det går att genomföra när som helst och var som helst så länge du har tillgång till en dator. Lokaler, resor och långa uppehåll är inte nödvändigt. Allt är paketerat och det finns inga maxgränser!

  Du som är personalansvarig kan få statistik som visar vilka anställda som genomfört utbildningen och om de har blivit godkända i de tillhörande kunskapstesten. Utbildningarna kan placeras i vår utbildningsplattform på www.brandskyddsbanken.se om ni inte har någon egen plattform att placera utbildningen.

  Här på Brandskyddsbanken finns vår gratisutbildning Brandsäkerhet i hemmet tillgänglig för alla boenden i Sverige. Den hittar du här!

  Vår utbildning i Självklart brandskydd vänder sig till företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet. I utbildningen går vi igenom vad som utgör det byggnadstekniska brandskyddet i olika verksamheter, hur du bör agera vid bränders uppkomst samt information om hur du kan upptäcka brandrisker och hur du kan förebygga dem. Klicka här för att läsa mer.

  För den som är ansvarig för brandskyddsarbetet eller behöver veta mer om hur arbetet ska organiseras och dokumenteras finns vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Vi presenterar Brandskyddsföreningens modell för att utforma det systematiska arbetet, vilka steg som ingår för att fullfölja det och hur du kan verkställa detta för just din verksamhet. Klicka här för att läsa mer.

  Utbildningen i egenkontroll vänder sig i första hand till den som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på sin arbetsplats. Vi ger exempel på hur kontroller går till, varför de är viktiga och brandskyddskontrollantens roll i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Klicka här för att läsa mer.

  Vi är även en utbildning för styrelsen i en bostadsrättsförening samt våra gratisutbildningar Brandsäkerhet i hemmet och Brandsäkerhet i vården.

  Dessa går att beställa via Brandskyddsföreningens hemsida här.